Téryho chata (2015 m.n.m.)

8.8 km 161 min

Oblasť:
Malá studená dolina

Prístup:

„Starý Smokovec – Hrebienok“ (↑ 40min , ↓ 25min)

alebo pozemná lanovka (trvanie jazdy: 7 min)

„Hrebienok – Zamkovského chata“ (↑ 1h 05min , ↓ 1h 05min)

„Zamkovského chata – Téryho chata“ (↑ 2h , ↓ 1h 40min)

História
• 1875 – prvý turistický chodník, ktorý viedol od ústia doliny popri Malom Studenom potoku, uprostred nej prechádzal svahom medzi potokom a Prostredným hrebeňom
• 1896 – Dr. Edmund Téry dal podnet k vylepšeniu turistického chodníka a krátko nato k vybudovaniu chaty
• 1899 – bola chata dobudovaná a uvedená do užívania
• 1908 – po vybudovaní pozemnej lanovky na Hrebienok stúpla aj návštevnosť doliny
• po 1. sv. vojne si chatu neprávom prisvojil Karpatenverein, o desať rokov neskôr sa ju podarilo dostať do vlastníctva Klubu československých turistov
• 1936 – bol na chate zavedený telefón
• 1937 – sa vylepšili ubytovacie priestory s celoročnou prevádzkou
• 1951 – chaty prešli do správy Tatranských chát, prevádzka chaty bola sťažená pre nedostatok potravín a zlý technický stav
• 1970 – denná návštevnosť sa pohybovala od 800 do 1 500 turistov
• 1979 – prešla chata pod správu Tatranskej správy účelových zariadení SO ČSZTV Nový Smokovec, ktorá sa rozhodla zrekonštruovať chatu, hlavne za účelom vylepšenia hygienických podmienok
• 1982 – bola chata slávnostne odovzdaná do užívania, toto obdobie bolo mimoriadne náročné aj pre nosičov – zvlášť vynikol Laco Kulanga, ktorého rekord 151 kg nákladu doteraz nikto neprekonal
• rekonštrukciou chata získala: vodovod, ústredné kúrenie, splachovacie WC, umyváreň so sprchami, elektrický prúd z elektroagregátu, kuchynku a jedáleň pre horolezcov
• 2005 – prebehla rekonštrukcia strechy a chata bola úspešne osadená solárnymi panelmi na svietenie

Prevádzka: celoročná
Chatár: Peter Michalka
Kontakt: +421 911 646 677
Email: teryhochata@gmail.com