Zbojnícka chata (1960 m.n.m.)

8.3 km 152 min

Oblasť:
Veľká studená dolina

Prístup:
„Starý Smokovec – Hrebienok“ (↑ 40min , ↓ 25min)

alebo pozemná lanovka (trvanie jazdy: 7 min)

„Hrebienok – Rainerova chata“ – (↑ 25min, ↓ 20min)

„Rainerova chata – Zbojnícka chata“ (↑ 2h 30min, ↓ 1h 55min)

História
• 1893 – začala výstavba chodníka do Veľkej Studenej doliny
• 1907 – majiteľ doliny „uhorský lesný erár“ postavil poľovnícku chatu, ktorú po určitých úpravách o tri roky neskôr bezplatne odovzdal turistickej verejnosti
• Veľká Studená dolina bola v minulosti známym pytliackym terénom, preto nazvali skupinu plies na hornej terase doliny „Zbojníckymi plesami“
• 1924 – chata dostala pomenovanie „Zbojnícka chata“ a dodnes si ho zachovala
• po 1. sv. vojne túto núdzovú útulňu dostal do nájmu „Klub československých turistov“ za poplatok 100 korún ročne, zaslúžili sa o jej zväčšenie a vylepšenie jej stavu
• 1986 – na pôvodnom mieste bývalej poľovníckej chatky nová generácia postavila novú, vylepšenú Zbojnícku chatu s ústredným kúrením, elektrickým osvetlením, slnečnými kolektormi na vyhrievanie úžitkovej vody a taktiež vylepšenými prevádzkovými priestormi a ubytovaním pre hostí a zamestnancov
• 14. jún 1998 – vypukol požiar a chata zhorela do základov, avšak vďaka sponzorom a nadšencom sa ihneď začalo s výstavbou novej Zbojníckej chaty, ktorej projekt vychádzal z jej bohatej histórie, na chate je osadený vzduchový kolektor, ktorý slúži na kúrenie v jesenných a jarných mesiacoch

Súvisiace túry:
• Priečne sedlo
• Prielom

Prevádzka: celoročná
Chatár: Edo Záhor
Kontakt: +421 903 638 000, +421 903 619 000
Email: info@zbojnickachata.sk