Súťaž 2023-2024

Veľká súťaž s hotelom Crocus ****

Súťaž bola vyhodnotená v júli 2024, výhercom srdečne blahoželáme!

 1. cena p. Alžbeta Stanková
 2. cena p. Zuzana Lukačovičová
 3. cena p. Lucia Franková

Zapojte sa do súťaže o ubytovanie s polpenziou a wellness

Hotel Crocus **** vyhlasuje exkluzívnu súťaž o luxusný pobyt v De luxe a Exclusive apartmánoch vo Vysokých Tatrách!!!

Užite si nezabudnuteľný pobyt v hoteli na Štrbskom Plese – v srdci Vysokých Tatier. Nadýchajte sa čerstvého vzduchu a objavujte krásy našich hôr spolu s celou rodinou.

bez nadpisu17

V hre sú tieto ceny:

1.cena …………. ubytovací poukaz v hodnote 1000€

(v ap. De luxe alebo Exclusive)

2.cena …………… ubytovací poukaz v hodnote 500€

(v ap. De luxe )

3.cena …………… poukaz na konzum v hotelovej reštaurácii Zubačka v hodnote 150€

Pre zapojenie sa do súťaže stačí splniť tri podmienky:

1. Označte osobu, s ktorou by ste si pobyt chceli užiť do komentára na našej Facebookovej / Instagramovej stránke textom:: „Užime si spolu rodinný pobyt na Štrbskom Plese“

2. Dajte „like“ na príspevok o súťaži na našej Facebookovej / Instagramovej stránke a zdieľajte tento príspevok

3. Prihláste sa k odberu noviniek

  Prihláste sa k odberu noviniek a nič nezmeškáte.

  Tento formulár je chránený technológiou reCAPTCHA od Google. Ochrana súkromia a Zmluvné podmienky.

  Odoslaním e-mailu súhlasíte so spracovaním osobných údajov.

  Štatút Súťaže

  Spoločnosť Hotel Crocus Štrbské Pleso a.s. vyhlasuje veľkú súťaž o luxusný pobyt v apartmáne Hotela Crocus****. Súťaž sa koná podľa uvedených pravidiel v tomto štatúte.

  I. Predmet súťaže

  Organizátorom súťaže s názvom “ Veľká súťaž s hotelom Crocus**** o pobyt v hodnote 1 000 €.” (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť Hotel Crocus Štrbské Pleso a.s., so sídlom Szentiványho 4078/11, Štrbské Pleso, IČO: 44 802 943, (ďalej len „organizátor“). Pre zapojenie sa do súťaže stačí zadať svoju e-mailovú adresu a potvrdiť tak prihlásenie sa na odber našich noviniek a zdieľať pravidlá súťaže na našej Facebookovej stránke.. Súťaž prebieha od 01. júla 2023 do 1. jula 2024

  II. Súťažiaci a osobné údaje

  Účastníkom súťaže (ďalej len „súťažiaci“) sa môže stať ktokoľvek, kto splnil podmienky súťaže. Súťaže sa nemôžu zúčastniť zamestnanci organizátora, ako aj osoby týmto osobám

  blízke (v súlade s definíciou § 116 Občianskeho zákonníka – časť vety pred bodkočiarkou). Ak sa preukáže, že výherca súťaže je touto osobou, nemá právny nárok na výhru a výhra zostáva v dispozícii organizátora súťaže. Zapojením sa do súťaže súťažiaci súhlasí s pravidlami súťaže a týmto štatútom.

  Súťažiaci zapojením sa do súťaže súhlasí so spracúvaním osobných údajov za účelom zasielania obchodných oznámení o novinkách, ponúkaných produktoch a seminároch prevádzkovateľa a to formou newsletter správ prostredníctvom elektronickej pošty.

  Bližšie informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na našom webovom sídle https://www.hotel-crocus.eu v sekcii „Zásady ochrany osobných údajov“.

  Organizátor prehlasuje, že v prípade písomnej žiadosti dotknutej osoby o ukončenie spracúvania údajov pred uvedenou lehotou, budú jej osobné údaje vymazané v lehote 30 dní od doručenia odvolania súhlasu. Pri zasielaní noviniek prostredníctvom elektronickej pošty je možné súhlas odvolať aj elektronicky a to kliknutím na odhlásenie sa, ktoré sa nachádza v tele newsletter správy.

  III. Priebeh súťaže, podmienky a čas trvania súťaže

  Súťaž sa uskutoční od 01.07. 2023 do 01. 07. 2024. Úlohou súťažiaceho je počas doby trvania súťaže zadať svoju e-mailovú adresu a potvrdiť sa tak na prihlásenie k odberu našich noviniek a zdieľať pravidlá súťaže na našej Facebookovej stránke. Používanie viacerých identít jedným súťažiacim je zakázané. Porušenie tohto ustanovenia môže viesť k vylúčeniu súťažiaceho zo súťaže. Do výberu bude zaradený každý súťažiaci len raz. Súťaž bude ukončená 01. 07. 2024 o polnoci.

  VI. Cena pre výhercu

  Víťazi získajú pobyty v hodnote 1000€ alebo 500€, prípadne 150€ poukaz na konzum v hotelovej reštaurácií Zubačka. Ceny do súťaže poskytuje organizátor.

  V. Odovzdávanie výhry

  Organizátor do 10 pracovných dní od ukončenia súťaže určí výhercu a požiada ho, aby do e-mailu napísal organizátorovi meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mailovú adresu a poštovú adresu, na ktorú je možné zaslať poukaz na pobyt. Ak nie je možné skontaktovať sa s výhercom, výherca sa neozve organizátorovi do 24 hodín od termínu, kedy bol prvýkrát kontaktovaný organizátorom súťaže, alebo nepotvrdí záujem prevziať výhru, zaniká jeho právo na výhru.

  VI. Záverečné ustanovenia

  Cena v súťaži nie je vymáhateľná súdnou cestou. Výherca môže po dohode s organizátorom súťaže posunúť cenu inému záujemcovi. V prípade akýchkoľvek pochybností o splnení pravidiel súťaže rozhodne o ďalšom postupe organizátor.

  Nezabudnite o súťaži povedať svojim známym, vyhrať môže každý!

  Veľká súťaž s Hotelom Crocus**** 2022 je ukončená!


  Tešíme sa vysokému záujmu a z vyše 1600 súťažiacich sme vyžrebovali 24.12.2022 :


  1.miesto: p. Jiří Bauer
  – ubytovací poukaz v hodnote 1000€ (v ap Exclusive)

  2.miesto: p. Romana Staszko – ubytovací poukaz v hodnote 500€ (v ap. De luxe )

  3.miesto: p. Jana Mitterkovápoukaz na konzum v hotelovej reštaurácii Zubačka v hodnote 150€

  Výhercov sme kontaktovali a srdečne im blahoželáme!🎉 🥳
  Veríme, že sa už čoskoro uvidíme a tešíme sa na Vašu návštevu!💙