Zamkovského chata (1475 m.n.m.)

5.4 km 97 min

Oblasť:
Malá studená dolina, ústie Malej Studenej doliny

Prístup:

„Starý Smokovec – Hrebienok“ (↑ 40min , ↓ 25min)

alebo pozemná lanovka (trvanie jazdy: 7 min)

„Hrebienok – Zamkovského chata“ (↑ 1h 05min , ↓ 1h 05min)

História
• v rokoch 2. sv. vojny prichádza s odvážnou myšlienkou výstavby súkromnej chaty Štefan Zamkovský
• 1943 – začína s výstavbou vlastnej chaty a v tomto roku bola aj dokončená a už v nasledujúcom roku začala slúžiť návštevníkom
• 1951 – chata bola zoštátnená a premenovaná na Chatu kpt. Nálepku
• 70. roky – vznikla myšlienka postaviť malú vodnú elektráreň, aby hluk dieselagregátov navždy stíchol
• napokon bola chata navrátená pôvodným majiteľom – rodine Štefana Zamkovského, ktorí ju prenajali Lacovi Kulangovi
• 2004 chatu odkúpila Mgr. Jana Kalinčíková

Súvisiace túry:
• Priečne sedlo
• Sedielko
• Sedlo pod Svišťovkou
• Sedlo pod Malou Svišťovkou

Prevádzka: celoročná
Chatár: Janka Kalinčíková
Kontakt: +421 52 442 26 36, +421 905 554 471
Email: zamka@zamka.sk