Covid-19 opatrenia

Hotel Crocus **** s wellness opäť otvorený.

Testy momentálne nie sú povinné

Ubytovanie je poskytované bez využitia služieb reštaurácie a spoločenských priestorov. V jednom apartmáne môžu byť ubytovaní členovia jednej domácnosti. Vo vnútorných spoločných priestoroch hotela je potrebné mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom podľa nariadení SR.

Na základe vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR vydanej dňa 14.5.2021 s platnosťou od 17.5.2021 môžeme pre Vás spustiť v 1.fáze varovania (ružová farba Covid automatu), v 2.a 1. fáze ostražitosti (oranžová a žltá farba Covid automatu) a vo fáze monitoringu (zelená farba Covid automatu) prevádzku wellness.
Podmienkou pre vstup do wellnesu je potvrdenie o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 24 hodín alebo negatívnym výsledkom RT-PCR alebo LAMP testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 72 hodín.
To neplatí v prípade, že hosťovi po prekonaní choroby COVID-19 neuplynulo viac než 180 dní.
Zákaz vstupu do wellness bez negatívneho testu sa tiež nevzťahuje na:
• Osoby po druhej dávke mRNA vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní
• Osoby po prvej dávke vektorovej vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 4 týždne
• Osoby po prvej dávke vakcíny proti ochoreniu COVID-19 a od tejto udalosti uplynulo viac ako 14 dní, ak bola táto dávka očkovania podaná v intervale do 180 dní od prekonania ochorenia COVID – 19

Usmernenia k prevádzke počas COVID-19:

Aj napriek opatreniam vám ponúkame bezpečný pobyt bez starostí v našich priestranných apartmánoch s kuchynským kútom. Reštaurácia je žiaľ z dôvodu opatrení v upravenom prevádzkovom režime, ale pre vás to nie je žiaden problém. Všetky naše apartmány majú plne vybavený kuchynský kút. V prípade, že potrebujete doplniť hygienické potreby alebo vymeniť prádlo, kontaktujte prosím recepciu. Všetky priestory hotela sú pravidelne dezinfikované. Zdržiavanie sa hostí v spoločenských miestnostiach je zakázané.